MUDr. Gabriela Segura - Trojský kůň?

6.2.2011

Na internetu se již delší dobu objevuje varující článek pro uživatele MMS od jisté lékařky (srdeční chirurg...) jménem Gabriela Segura. Český překlad originálu si můžete přečíst zde:

http://na-severu.blogspot.com/2011/01/mms-zazracne-mineralni-reseni-nebo.html

Jim Humble mi poskytl odpovědi na tento nesmyslný článek, který má jediný účel – odradit nové uživatele od použití MMS.

Upozornění pro majitele stránek www.emms.sk – tento článek s odpověďmi Jima Humbla podléhá autorskému zákonu!!!

GABRIELIN TROJSKÝ KŮŇ

Jim Humble

Povšimnul jsem si, že se pár lidí, ať už je jejich důvod jakýkoli, zarputile pokouší diskreditovat mou práci s MMS. Jednou ze základních charakteristik těchto lidí, včetně autorky článku, lékařky Gabriely, jsou velice slabé znalosti chemie a zejména chemických vlastností kysličníku chloričitého. Mají extrémní zájem dokázat, že nemám pravdu, aniž by měli v ruce jakékoli důkazy a diskusi přímo se mnou se většinou vyhýbají. Navíc naprosto odmítají cokoli ověřovat. Gabriela se nezmohla ani na odpověď na můj email, který přetiskuji na konci tohoto článku. Ale to, co všechny tyto lidi kompromituje nejvíce je fakt, že se chemické vlastnosti kysličníku chloričitého nikdo z nich neobtěžoval zkoumat, a zcela jistě se jim nepokoušel porozumět.

Zajímalo by mne, jestli tomu vůbec někdo z nich rozumí. Gabriela, ani nikdo z těch, kteří se pokoušejí diskreditovat mou práci, nevěnovala ani chvilku času vyšetření byť jediného člověka, tvrdícího, že je vyléčený. Ani ona se neobtěžovala ověřit si skutečné chemické vlastnosti kysličníku chloričitého.

Dovolte mi vložit odpovědi  tučným písmem pod její komentáře pro odlišení od původního textu.

MUDr_gabriela-segura

Původní článek byl publikován v 10 vydání The Dot Connector Magazine, oficiální publikaci Sott.net

Miracle Mineral Solution (MMS) je horlivě nabízen jako zázračná alternativní léčba pro AIDS, hepatitidu, malárii, herpes, tuberkulózu, rakovinu a mnoho dalších lidstvem nejobávanějších nemocí. Pravdou ale je, že MMS je nebezpečný jed a jako takový nemá v aréně alternativního zdravotnictví co pohledávat.

Jim Humble:

Paní doktorka zaujímá ustaranou pózu a prohlašuje MMS za nebezpečný jed. Opomněla však uvést, že FDA schválila užívání chloritanu sodného (stejné chemikálie jako MMS) pro použití v potravinách, na zelenině, na mase všeho druhu včetně ryb – a všechny tyto potraviny pak mohou být použity bez oplachování. Chce nás Úřad pro kontrolu potravin a léčiv vydat napospas nebezpečnému jedu?

Gabriela se snaží postavit MMS a dioxid chlóru do velice špatného světla, a přitom, to, co říká hned úvodem, je lež. Je to stejný jed, jako všechny ostatní nejedovaté chemikálie používané naší civilizací, ale jedy se stanou jen tehdy, když se použijí ve značném množství. Jde o jednu z nejužitečnějších používaných chemických sloučenin, které známe. Paní doktorka, která přes neznalost problematiky odrazuje svým prohlášením lidi od nového léčebného postupu se zasazuje o prodlužování spousty trápení, které už není nezbytné.

Mnoho lidí neví, že MMS je v podstatě bělidlo (MMS je NaClO2, zde je účelově podsouváno SAVO; NaClO. Pozn. překl.). Velmi účinné k hubení bakterií na toaletách – Omyl! V domácnostech a na toaletách se nikdy nepoužívá –, ale určitě byste je neměli polykat. Účinná látka v MMS není minerál – měla by už ze střední školy vědět, že cokoli, co není živočich nebo rostlina, je minerální. Účinná složka v MMS je mineral, přestože Gabriela tvrdí, že není. Nachází se v různých sedimentech hornin v rozličných částech světa. Faktem je, že občas je vhodnější výroba, než těžba, ale to pořád ještě neznamená, že chemikálie není minerál. Ověřte si to na internetu –, ale oxidovaný chlór – v chemickém světě se za okysličený chlór nepovažuje. Gabriela prostě neví, kam tuto chemikálii zařadit –, který vzniká z chemické kombinace chloritanu sodného a kyseliny octové (ocet) nebo kyseliny citrónové. Opět nepravda, protože smíšením chloritanu sodného a kyseliny octové nebo citrónové nevzniká žádná chemická vazba. Bylo by lepší, kdyby se Gabriela alespoň přiučila chemii, než na lidi začne vypouštět své lži. MMS je jed, který v těle sice zahubí dotěrné bakterie, ale bylo by naivní se domnívat, že pečlivě vybírá, co hubí a ničí – viz odkazy na konci tohoto článku. Uvádím šest z mnoha společností, které používají kysličník chloričitý právě kvůli jeho selektivitě, kterou zmiňuje na svém specifikačním listu EPA – nebo si myslet, že škody, které napáchá, snad mají nějaký omezený dopad. Je šokující, že MMS je široce doporučován, a to i oslabeným jedincům, a že je doporučován k dlouhodobému užívání. Potenciální dlouhodobé a nebezpečné vedlejší účinky pravidelného užívání MMS by měly opravdu každému nahnat husí kůži.

No řekněte, může někdo něco vytknout tak starostlivému sdělení?

Když už se budete chtít pokusit zruinovat něčí dobrou pověst, určitě nemůžete jen tak přijít s řádkou nepodložených tvrzení. Je to nejen neslušné, ale většina lidí by to mohla rychle prohlédnout. Musíte svá prohlášení přinejmenším prokládat logickými údaji nebo suchými fakty. Ale tohle? Sdělení končící slovy “… by měly opravdu každému nahnat husí kůži" neobsahuje ani fakta ani odůvodnění.

Než budeme pokračovat, je nezbytná důležitá lekce o oxidaci a volných radikálech, která nám pomůže porozumět dlouhodobým následkům používání MMS1 a jeho nástupce MMS2. Tato informace je zásadní, abyste pochopili, proč MMS není alternativní řešení k udržení zdraví.

Kyslík je zásadní prvek podporující život, ale na špatném místě nebo v nevhodnou dobu může napáchat velké škody na našich buňkách, způsobit rakovinu, přispět ke kardiovaskulárnímu onemocnění, degenerativním onemocněním a stárnutí v procesu nazvaném oxidace. Následky oxidace pozorujete třeba na zhnědnutí a zkažení jablka vystaveného vzduchu nebo při pozorování plamene svíčky.

Využíváme kyslík k tomu, abychom dostali elektrony z molekul cukru a tuku, které používáme jako palivo. Avšak molekuly, které chceme zachovat neporušené, jsou vystaveny spalovacímu vlivu kyslíku a jsou v ohrožení ztráty elektronů. Plamen svíčky vhodně ilustruje oxidaci, při které jsou z vosku atmosférickým kyslíkem vytrhovány elektrony, což vede k permanentnímu vyzařování světla a tepla. Mnoho molekul kyslíku ztrácí při postupu tělem jeden elektron. Tím se z nich stanou chemicky nestabilní a vysoce reaktivní ionty podporující vznik takzvaných volných radikálů. Tyto nestabilní vedlejší produkty metabolické výroby energie v buňkách se totiž snaží stabilizovat „krádeží“ náhradního elektronu z libovolné sousedící molekuly, čímž za sebou zanechávají další poškozené molekuly. Tak v našem těle vznikají volné radikály, které vyvolávají zánět; proces lépe známý jako oxidační stres nebo oxidační poškození. Oxidace může dokonce způsobit zničující změny DNA.

I když kysličník chloričitý je okysličovadlo, neužívá žádným způsobem kyslík, Gabriela tudíž opět předvádí naprostou neznalost tohoto procesu.

V závislosti na místě může oxidační poškození zapříčinit celou řadu onemocnění, jako je ateroskleróza (plak v cévách), rakovina, artritida, šedý zákal, neurodegenerativní onemocnění jako Alzheimerova choroba, autoimunní onemocnění a mnoho dalších zdravotních problémů obecně souvisejících se stárnutím. Jakýkoli volný radikál obsahující kyslík může být označen jako reaktivní kyslíkový radikál (ROS). Velmi dobrým příkladem ROS je kyselina chlorná, nyní také známá jako Miracle Mineral Solution 2 (MMS2). Mějte na paměti, že ztráta elektronů z molekul, jejichž neporušenost je zásadně důležitá pro strukturu buněčných membrán, DNA, kůže nebo očí, vede k poškození a nemoci. Oxidace je nejjedovatější síla, která ovlivňuje všechny molekuly v těle; nepřítel mládí, spojenec všech onemocnění a elementární mechanismus všech zranění, veškerého stárnutí a nakonec smrti [1].

Zajisté, a bez oxidace byste byli mrtví už za několik minut. Když pozřete kyanid, stane se následující: kyanid v těle zablokuje okysličování, a proto vás zabije rychleji, než kterýkoli jiný jed. Tato dáma se vás pokouší vyděsit okysličováním, jenže skutečnost je taková, že je pro tělo absolutně nezbytné. Je tím, co vytváří tělesné teplo a pomáhá při trávení; k oxidaci dochází vždy, když pohybujete nějakým svalem, který by byl jinak nefunkční. Kdyby kyslík neoxidoval jedy vznikající při tělesné činnosti, zemřeli byste během několika minut.

Teď už byste měli vědět, proč jsou antioxidanty tak důležité. Antioxidanty pomáhají zmírnit nebo neutralizovat volné radikály předtím, než mohou poškodit zdravé buňky tím, že jim podají pomocnou ruku (v podobě elektronu) když je potřebná stabilizace. To je důvod, proč máme tak rádi mnohé antioxidanty, jako např. vitamín C, E, karotenoidy, resveratrol, taurin, koenzym Q10 a melatonin, abychom jmenovali jen několik.

Každá živina nebo chemikálie se v přehnaném množství stává jedem. Všichni kritici MMS stále dokola označují za jed, faktem nicméně zůstává, že dávka MMS při ředění 0,00004% není pro tělo nijak jedovatá.

Všichni jsme vystaveni oxidantům a každý z nás má odlišnou antioxidační obranu a schopnost obnovení DNA. Tyto faktory společně určují rozsah poškození DNA způsobeného oxidací v každém z nás. Rozsah těchto škod může v mnohém přispět k riziku rakoviny, zejména v tkáních, kde jiš mohlo dojít k nějakým změnám. Mějte na paměti, že ochrana DNA je nezbytná nejen k ochraně před rakovinou, ale také proto, že DNA je ve všech našich buňkách nositelem dědičné identity a instrukcí a informací udržujících naše tělo. Asi bychom se divili, jaké jiné neobyčejné vlastnosti v ní ještě mohou dřímat.

Ale vraťme se k MMS1, který je v podstatě kombinací chloritanu sodného a kyseliny octové (octa) nebo kyseliny citrónové, které společně tvoří oxid chloričitý (kyslíkatý chlór) – opět špatně, kysličník chloričitý to nedělá. Toxické účinky oxidu chloričitého jsou spojeny s účinky chloritanu sodného – velmi silný oxidant; dávka 10-15 gramů je považována za smrtící. Už při požití malého množství okolo 1 gramu lze očekávat nevolnost a zvracení. Dávejte pozor: návod užívání MMS tvrdí, že je rozumné brát až 60 kapek denně. V jednom gramu je 20 kapek, což znamená, že návod k užívání může vyžadovat požití 3 nebo více gramů toho, co je v podstatě SAVO. To je trojnásobek množství potřebného k vyvolání nevolnosti a zvracení, a 20% z množství, které by vás zabilo [2]. Přestože je tu tvrzení, že nevolnost a průjem jsou pozitivní příznaky detoxikace, které se dostaví při dodržování návodu užívání MMS, můžete si být jisti, že se ve skutečnosti jedná o způsob, jakým nám tělo sděluje, že jsme právě byli otráveni. Pokud jste náhodou zvraceli, můžete být ujištěni, že vám to právě mohlo zachránit život, protože jste se vyhnuli smrtícímu předávkování MMS! Ve skutečnosti existuje několik svědectví o negativních vedlejších účincích a alespoň jedno úmrtí v souvislosti s MMS, které můžete snadno najít na internetu [2].

Dobrá, podívejme se, co se vám paní doktorka, která předtím, než sepsala tento pamflet, zjevně opomenula udělat domácí úkoly, pokouší namluvit teď. Především nikdy nečetla žádnou literaturu o MMS. A to by každý, kdo se chce alespoň tvářit seriózně, asi opravdu měl.

Skutečností totiž je, že v kapkách MMS je jen 22,4% chloritan sodný, takže 60 kapek, které podle Gabriely údajně obsahují 3 gramy 100% chloritanu sodného, jej ve skutečnosti obsahuje 22,4%. 22,4 x 3g se rovná pouze 0,67 g. Tedy žádné 3 gramy. Ale to už jsem zmínil dávno. Před více než 2 roky jsem naznačil, že by dávka 60 kapek sice byla možná, ale už tehdy jsem to nedoporučoval. Dnes obvykle užíváme dávky do 3 kapek. Úmrtí, které by Gabriela ráda dostala do spojitosti s MMS, s ním nikdy nikdo nespojoval, samozřejmě s výjimkou myslitelů, jako je ona. Tito lidé udělají všechno, aby odůvodnili cokoli, co zdánlivě podporuje jejich tvrzení, ať už je to pravda nebo ne. Ale dovolte mi připomenout následující: V uplynulém roce zemřelo více než 900 000 lidí v důsledku užívání standardních léčiv. Nezemřeli na svá onemocnění. Zemřeli poté, co poctivě užívali své předepsané léky; na reakce způsobené jejich účinky. Při 5 miliónech lidí užívajících MMS nebylo dosud ohlášeno žádné jakkoli odůvodněné úmrtí.

Popularita MMS a jeho nadšený téměř náboženský marketing zahrnuje tvrzení o vyléčení malárie u desítek ne-li stovek tisíc lidí. Zní to opravdu velmi ušlechtile, ale je to jen přirozené, neboť je dobře známo, že chloritan sodný obsažený v MMS způsobuje hemolýzu červených krvinek – to znamená, že červené krvinky prasknou a jsou zničeny. K zabití parazita malárie vlastně dochází prostřednictvím zabíjení červených krvinek, které parazit napadá. MMS pravděpodobně zabíjí parazity včetně červených krvinek. Tím vlastně může u konzumentů vyvolat anémii.

Opět jen ničím nepodložená hromada do vzduchu hozených tvrzení. Alespoň říká „pravděpodobně“ a „možná“; většina mých kritiků se tím neobtěžuje a prodávají své výmysly jako fakt. MMS vůbec není „dobře znám tím, že způsobuje hemolýzu červených krvinek“ (porušení cytoplazmatické membrány buňky). Žádný takový důkaz neexistuje. U konzumentů MMS se neprojevuje anémie (chudokrevnost); nikdo z milionů lidí, kteří ho použili, nikdy nic podobného neohlásil. A hlavně: patenty udělené v roce 1982, 1990 a 1992 dokazují, že MMS (kysličník chloričitý) hemolýzu červené krvinky nezpůsobuje – jinak by v rámci procesů, podrobně popsaných a odůvodněných v patentech, nikdy nemohl být používán k čištění červených krvinek od různých nečistot. Hemolýza červeně krvinky a chudokrevnost způsobená MMS (kysličníkem chloričitým) je prostě účelový vlastní vynález MUDr. Gabriely, pro jejíž tvrzení neexistuje žádná podpora v odborné literatuře. Kysličník chloričitý (MMS) je používán ve speciálních nemocnicích a při soudních případech k čištění červených krvinek od patogenů a různých toxinů už přes 28 let. K ověření této skutečnosti si můžete prostudovat níže uvedené patenty, včetně asi 12 dalších patentů týkajících se čištění krve na bázi kysličníku chloričitého – bez jakéhokoli biologického poškození. Čísla patentů: 5,185,371 – 5,211,912 – 4,971,760 a 4,944,920.

MMS se jeví jako nebezpečná alopatická droga, ne nepodobná antibiotikům nebo chemoterapii. Jak to, že nepozorujeme mnoho pokusů na stažení tohoto jedu z trhu, když je v poslední době agenturami jako FDA a prostřednictvím Codex alimentarius vyvíjen takový tlak na omezení zdravých vitamínů a antioxidantů? MMS je větší zabiják, než antibiotika, s potenciálem vyhubit všechny druhy mikrobů, včetně virů. Takto vražedná zbraň má další dopady na vaše tělo a vražedné terapie by nikdy neměly být prvním krokem v postupu proti onemocněním. Neměly by nikdy být volbou, když jsme schopni převzít kontrolu nad svým zdravím prostřednictvím stravy a vhodnými, skutečně alternativními zdravotními terapiemi.

Ohledně zdravotních terapií s ní plně souhlasím, ovšem všechno ostatní, co uvádí, je opět naprosto nepodložené.

Nyní se podívejme na bezpečnostní list MMS: Oxid chloričitý je silný oxidant a jako takový prudce reaguje s hořlavými materiály, rtutí, čpavkem, sírou a mnoha dalšími organickými sloučeninami [3]. Chloritan sodný vyvolává podráždění kůže, očí a dýchacích cest, je to silné oxidační činidlo podporující hoření, koncentrované roztoky mohou poleptat kůži a oči, u studií na samčích zvířatech byla pozorována mírná hemolytická anémie a zvýšený methemoglobin [4 ]. Akutní zdravotní následky oxidu chloričitého: požití není běžný způsob užívání (tedy zřejmě kromě MMS!), škodí zdraví, spolknutí koncentrované sloučeniny může způsobit podráždění úst, jícnu, žaludku a sliznic (proto průjem, nevolnost a zvracení!). Zasažení očí: kontakt způsobuje zarudnutí, podráždění, bolest, rozmazané vidění, slzení, poškození rohovky popálením. Vdechnutí: škodlivé při vdechnutí, kašel, bolesti hlavy, ztížené dýchání, nevolnost, dušnost, plicní edém. Chronické dopady na zdraví: vystavení může mít vliv na plíce a vést k chronické bronchitidě a trvalému poškození plic [5]. Stručně řečeno MMS by NIKDY neměl být používán k alternativní ani jiné léčbě!

A znovu vytahuje bubáky. Paní doktorka cudně opomíná uvést, že veškeré zmíněné studie byly prováděny s kysličníkem chloričitým s tisíckrát vyšší koncentrací, než používáme u MMS. Vezměte v úvahu, že MMS ani na okamžik není používán ani v takové koncentraci, jakou má špetku kuchyňské soli, kterou si běžně ochucujete jídlo. A pozor, je to chlorid … bububu! Nízká hladina kysličníku chloričitého je vysoce účinná. Minulý měsíc byl jeho pomocí zdolán případ velice ošklivého zánětu průdušek, přestože se ten člověk odmítal vzdát kouření. Veškeré chemikálie jsou ve velkém množství nebezpečné, a všechny farmaceutické drogy je založeny na užívání malých množství velmi nebezpečných chemických sloučenin, a vy sami určitě dnes večer na svůj salát použijete asi jen 2 mg soli, protože půl kila soli spolykané najednou by vás spolehlivě poslalo k předkům… (Něco takového určitě neuděláte, ale Gabriela, zdá se, zná jen lidi, kteří jsou toho schopní kdykoli.) Přesně totéž platí pro MMS. Co z toho plyne je jasné: každou chemikálii lze užívat jen v rámci rozumných limitů.

Člověk opravdu shledává tak trochu matoucím, když osoba vydávající se za lékařku zahájí debatu tím, že se lidem představí jako lékař, a pak je zavalí nelogičnostmi, které by žádný skutečný lékař nikdy neřekl. Stačí jediný pohled do bezpečnostního listu, z nějž Gabriela cituje, a zjistíte, že uvedené údaje se vztahují na plynný 10 % kysličník chloričitý. Podívejte se na to číslo – 10%. MMS v dávce má 0,00004%, ne 10%. Vidíte ten rozdíl? MMS je 2500x slabší, než kysličník chloričitý v koncentraci, na jejíž možné účinky Gabriela poukazuje. Jak dlouho se ještě necháte tahat za nohu?

A teď to začíná být ještě zajímavější. Přichází MMS2, které účinkuje jemněji a je proto mnohem nebezpečnější, než jeho předchůdce.

MMS2 je v podstatě chlornan vápenatý, chemická sloučenina obecně používaná k úpravě vody a jako bělicí a dezinfekční činidlo (bělicí prášek). V tomto případě opravdu jde o minerál – ano, ale ne více minerální než MMS1 –, který při požití vytváří kyselinu chlornou (HClO). Tuto kyselinu, kombinaci vodíku, kyslíku a chlóru, vytvářejí určité bílé krvinky za účelem hubení bakterií pomocí známého procesu oxidace. HOCl je opravdu silný oxidant, a jak jsem zmínila již dříve, je dokonalým příkladem nebezpečného reaktivního kyslíkového radikálu (ROS). Patogeny, stejně jako u MMS1, si nemohou vytvořit odolnost ani vůči MMS2, což souvisí s uvolňováním mocných volných radikálů. Zní to dobře? Ale vůbec ne. MMS2 v těle vytváří vysoké koncentrace této kyseliny, aby zabíla “odolné a nevyléčitelné” nemoci, alespoň tak se to tvrdí. Bohužel, nebezpečné je již množství HClO, které si naše tělo umí samo vyrobit. Některé bílé krvinky ve skutečnosti mají toxické a škodlivé účinky na DNA, a to právě kvůli tvorbě kyseliny chlorné [6, 7]. Probíhá výzkum antioxidantů, za účelem úspěšného použití k zablokování kyseliny chlorné, aby nedocházelo k poškození DNA [7, 8, 9, 10]. Ano, poškození DNA! Je to extrémně nebezpečné!

A zase. Doufám, že teď už sami rozpoznáte fakta od domněnek. Jsou to jen Gabrieliny domněnky a rétorika na hranici hysterie. Podívejte se na údaje v jejích odkazech. Podává to, jakoby šlo o ověřená data, ale žádný skutečný důkaz na internetu nenajdete.

Další způsob, kterým MMS2 může způsobit poškození, je aktivace „zlých“ transkripčních faktorů. Volné radikály, jako kyselina chlorná a další toxiny, mohou transkripční faktory donutit spustit sérii genetických reakcí vedoucích k rakovině. Transkripční faktory jsou bílkoviny usnadňující exprese genů – uvedou genetický materiál do činnosti. Transkripční faktor NF-kappa B, je ovlivněn volnými radikály nebo toxiny, které jej obvykle aktivují. Jakmile je aktivován, prochází do jádra buněk, kde sídlí DNA, v níž může aktivovat geny, které mohou změnit potenciálně zhoubné buňky na naprosto zhoubné [8]. Kyselina chlorná (MMS2) neslavný transkripční faktor NF-kappa B aktivuje, a to zejména v případě absence antioxidantů jako taurin [11,12]. NF-kappa B hraje zásadní roli při zánětech, a v konečném důsledku tedy vyvolává nemoc. To, že je MMS2 propagován jako lék proti rakovině a mnoha dalším nemocem, je jednoduše matoucí.

Pro Gabrielu je to možná nepochopitelné a matoucí, nicméně máme k dispozici tisíce dopisů od lidí, kteří píší, že byli, jak sama naznačuje, vyléčeni. Povšimněte si také, jak často v předcházejícím odstavci užívá slov „možná“ a „může“. „Může způsobit“, „může aktivovat“… Jsem si jist, že rozpoznáte, že za všemi těmi „možná“ a „může“ se skrývají pouhé domněnky. A na internetu opět není žádný důkaz, který by podpořil, co prohlašuje. Jakési „možná-můžeství“ jednoduše nestačí, a zejména ne v článku, jímž můžete poškodit stovky lidí tím, že jim vnutíte mylné informace. Prázdná slova a fráze kopíruje paní doktorka docela dobře, ale údaje, na něž se odvolává, nejsou k nalezení.

Ale to lidičky ještě pořád není všechno. Je to ještě horší! Kyselina chlorná (MMS2) ve skutečnosti má schopnost chlorovat stavební kameny DNA, rozbít dvojitou šroubovici DNA a tím narušit její vitální biologické funkce [13]. Mimochodem, nové bezpečnostní skenery na letištích jsou také schopné narušit dvojitou šroubovici DNA [14]. Vidíme zde stejný vzor?

Promiňte Gabrielo, ale kyselina chlorná nikdy nic nechlóruje, je to okysličovadlo, ne chlorátor. Paní doktorka sice zná hodně efektně znějících slov, ale nemá ponětí o nauce, která za nimi stojí. K chloraci dochází tehdy, když se chlór spojí s chlórovanou položkou. To, co provádí kyselina chlorná, je oxidace. Oxidace je proces, kdy chemikálie ničí chemickou látku, kterou okysličuje. Chlorace je slučování a oxidace je destrukce. Její tvrzení jsou pochopitelně úplně mimo mísu. Nabízí mnoho komplikovaných výkladů, ale nic z toho není správně. Je to jen prostá chemie, o které nic neví.

Dnes už vím, jak to chodí. Napíšu celý článek, abych ji naučil chemii, ona pak vezme, co jsem napsal a bude nad tím dumat tak dlouho, až si začne myslet, že může ukázat, že nemám pravdu a něco napíše, s očekáváním, že pak budu psát znovu, abych jí opět něco dokazoval. Ale ani po několika takových výměnách nikdy nepřipustí, že by se mohla mýlit. Je to jen ztráta času, který nemám. Popisu jejích omylů se zde věnuji jen jednou, a naposled. Všichni kritici by rádi pokračovali s napadáním toho, co říkám. To by v podstatě nevadilo, jen kdyby se přitom drželi logiky a pravdy. Jenže to nikdy neudělají, pokračují stále ve stejném stylu a přihazují další a další lži, jak se jim zachce. Nepotáhnu to dále, stačí toto vyjádření.

Někteří tvrdí, že kyselina chlorná je nebezpečná jen dotěrným bakteriím, ale existují studie, které zjistily, že vlastnosti kyseliny chlorné, díky nimž je tak mocným prostředkem k hubení bakterií, mohou poškodit tělo stejným mechanizmem, jímž ničí invazní patogeny [15]. Jedna z těchto studií snad ani nemohla mít vhodnější název: „Život s vrahem: účinky kyseliny chlorné na buňky savců [15].“ Mohou… nemohou… možná…

Byla dostatečně zdokumentována existence různých poruch spojených se škodlivými účinky kyseliny chlorné v těle, včetně cukrovky, obezity, deprese, vysokého krevního tlaku, dny, selhání ledvin a autismu a dalších stavů [12]. Na základě našeho stručného přehledu o oxidaci to dává smysl: všude tam, kde je poškození oxidací, je nemoc. A co víc, mozek se svou vysokou spotřebou kyslíku je obzvlášť citlivý na oxidační poškození. Proto není překvapením, že naše mysl je často jako kanárek v uhelném dole. Prvních příznaků zánětu v těle si často poprvé povšimneme kvůli mlhavému myšlení, poruchám paměti a nespavosti. Kyselina chlorná má potenciál k extrémní neurotoxicitě pro mozek, v němž doslova oxiduje určité lipidy a bílkoviny, brání jim vykonávat jejich funkce a přispívá k neurodegenerativním onemocněním jako Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba a roztroušená skleróza [16].

Promiňte, ale toto jsou všechno opět jen domněnky, k dispozici není žádný kolaborující důkaz a absolutně tomu nevěřím. Ale když už, jak se zdá, jsou domněnky na pořadu dne, je na čase, abych pověděl, co o tom soudím. Domnívám se, že všechny zde zveřejněné dohady zřetelně vyjadřují touhu zlikvidovat postup úspěšného preparátu, který už ve světě zachránil tisíce životů. To může pocházet jen od farmaceutických společností, které Gabrielu zřejmě využívají.

Kyselina chlorná může být za jistých situací velmi nebezpečná [17]. Její mocná oxidační síla z ní činí velmi nebezpečnou chemikálii, protože v kombinaci s určitými látkami může dojít k výbuchu. Přidání kyselin do roztoku kyseliny chlorné tento proces urychlí, směs se stane nestabilní, začne se uvolňovat plynný chlor a potenciálně způsobit výbušnou chemickou reakci. Se sloučeninou je třeba zacházet opatrně, protože pokud dojde ke smísení se zdánlivě bezpečnými výrobky pro domácnost, může se uvolnit nebezpečný plynný chlór. Tento plyn může způsobit závažné zdravotní problémy nebo i smrt, a to zejména ve špatně větraných prostorách, což je jeden z důvodů, proč je nevhodné míchat libovolně domácí chemikálie jako např. bělidla a podobně.

Ano, to je pravda, ale co s tím? Denně vyhoří spousta domů, i to je oxidace. Měli bychom snad přestat stavět dřevěné domy, nebo z nich rychle odejít? Tuto chemikálii používají lidé v miliónech plaveckých bazénů po celém světě. Dává se do vody v plné síle. A za celá desetiletí to ještě nikoho nezabilo. Jaké strašidlo si vymyslíte příště?

Tuto tragédii dále komplikuje okolnost, že MMS je nabízeno k použití společně s DMSO [18]. DMSO (dimethylsulfoxid) je rozpouštědlo, které zvyšuje dostupnost a účinnost mnoha léčiv v celém těle, čímž umocňuje jejich účinky. Má schopnost dopravit drogu hluboko do těla. Znepokojující ovšem je, že DMSO velmi snadno prochází hematoencefalickou bariérou. Tato vlastnost je důvodem, proč je DMSO používáno jako účinný nosič určitých látek do mozku, které jinak zmíněnou bariérou nemohou proniknout [19]. I když je DMSO samo o sobě silným antioxidant, mějte na paměti, že umí pronést do mozku nebezpečné jedy, jako MMS1 a MMS2. Doufám, že v tomto bodě je jasné, proč je jeho použití velmi, velmi špatný nápad.

Je to přesně naopak, Gabrielo. Máme zde mnoho dopisů lidí, kteří píší, že jejich mozkový nádor je pryč. Jestliže hodláte zveřejnit tento článek, zahrňte prosím mé komentáře, protože, jak paní doktorka správně říká: lidé mají právo vědět.

A ještě něco nakonec. Nevydělávám na prodeji MMS. Mnozí by mne rádi zatratili, protože, podle nich, lžu. Jsem kdykoli ochoten poskytnout libovolné legitimní velké účetní firmě volný přístup ke všem mým záznamům. Ošetřoval jsem tisíce lidí v Ugandě, Keni, Malawi, Jižní Africe, Mexiku, Dominikánské republice a dalších místech, k tisícům dalších poslal jiné lidi, jiným radil přes telefon nebo emailem. Mnozí lidé, jako Gabriela, ovšem tvrdí že jsem jakýsi egotista, který ve skutečnosti chce lidem ublížit. Teď jsem v Dominikánské republice, kde učím zacházet s MMS lidi přijíždějící z celého světa. Máme 142 Ministrů zdraví, kteří bezplatně léčí lidi ve více než 40 různých zemích.

Proč si lidé, kteří se mne pokoušejí diskreditovat, prostě neověří, co říkám je nad moje chápání. Nikdo z nich to nikdy nezkusil. Jen pořád dokola chrlí lži, jimž už asi sami věří, a nikdy nemají zájem ověřit si, co děláme. Člověk by myslel, že když už se někdo chystá napsat článek, který může poškodit něčí pověst, najde si čas na ověření pár věcí, ale to dodnes nikdo neudělal. Sice říkají: „My jsme to zkoumali," tvrdí, ale pak opravdu nevím, nad čím to vlastně bádali, protože z toho, co nakonec zplodili, je jasné, že nemají ponětí o chemii a nikdy si neověřili ani jedinou výpověď někoho, kdo se díky MMS uzdravil.

Prosím dejte tento článek přečíst kterémukoli uživateli MMS. Má právo vědět, co se děje uvnitř jeho těla - a DNA - pokud používá tohoto trojského koně!

Dovolte mi dát čtenáři jednu poslední šanci použít při pohledu na MMS jejich vlastní logiku. MMS je kysličník chloričitý. Místo asi 14% koncentrace kysličníku chloričitého v láhvi, jsou v běžné standardní dávce používány jen tři kapky MMS. Tyto tři kapky je pak 675x zředěny na roztok 0,00004% namísto 10% o nichž chce debatovat Gabriela. Pokud je nám známo, nikdo na světě si nikdy nevzal 10% dávku MMS. Existuje mnoho léků, při jejichž dávkování uživatel může použít oční kapátko .

Teď už tedy víme, že uživatel MMS užívá jen velmi slabý roztok. Nejsilnější roztok, který dnes někdo užívá, je 0,0002% a to jen při malárii. Teď se na věc podívejme se strany prosté logiky, kterou by Gabriela, coby vzdělaný lékař, měla být schopna pochopit, pokud jí to mezitím už nedošlo. Věc vypadá takto: oxidační napětí kysličníku chloričitého je plus 0,95 V. Oxidační napětí většiny lidského těla (oficiální pojem je ORP nebo redox potenciál) je přibližně plus 0,090 V. Tato fakta jsou dobře známá jen chemikům, kteří se zabývají dioxidem chlóru. Teď dávejte dobrý pozor, protože se nezdá, že by Gabriela byla schopná logického usuzování, ale jsem si jist, že ostatní ano.

Pamatujete si ještě poučky ze školní fyziky? Jedna z nich říká, že souhlasné náboje se vzájemně odpuzují a rozdílné naopak přitahují. Máme zde kysličník chloričitý s plus 0,95 V a tělesnou chemii s plus 0,090 V. Vidíte to? Obojí je pozitivní. To znamená, že se navzájem odpudí a nebudou na sebe vzájemně působit, a tudíž se ani nijak vzájemně neovlivní. To je jasné, ne? Kysličník chloričitý bude putovat tělem dokud se nerozloží, ale bude přitom stále odpuzován tělesnými tkáněmi, nikdy se s nimi nedostane do aktivního kontaktu, a proto je také nikdy nemůže poškodit. MMS v nízkých koncentracích zkrátka nemůže jakkoli působit na tělesné tkáně. Jediný efekt je zničení patogenů, sloučenin těžkých kovů a jedů, které mají negativní náboje. Gabrielu očividně nezajímá, co je pravda a co jsou lži, protože v celém svém článku nepřetržitě a evidentně lže.

A ještě jedna logická věc. Tloušťka kůže je asi 1/32 coulu a stěny v zažívacím ústrojí jsou asi stejně silné. Povrch patogenů je asi 10 000 krát tenčí. Patogen má záporný náboj. To znamená, že bude ke kysličníku chloričitému přitahován. A do povrchu, který je 10 000 krát tenčí, než má například střevní stěna, mu kysličník chloričitý může doslova vyrvat díru ve zlomku sekundy. Neporovnatelně silnější střevní stěna vliv kysličníku chloričitého nikdy nepocítí, protože její kladný náboj jeho molekuly odpuzuje. Doufám, že už vidíte Gabrielinu nelogičnost a možné škody, které svým pamfletem napáchala. Snaží se zavřít dveře těm, kteří věří ve své vyléčení, a ponechává je jejich trápení. Její článek lidé v dobrém úmyslu rozesílali po internetu lidé, kteří netušili, že působí jiným škodu jen kvůli jedné žárlivé doktorce. Trocha žárlivosti většinou neublíží, ale jakmile někdo lidem uzavírá cestu k uzdravení, jde o mimořádně bezohlednou osobu, jíž je úplně jedno zda a jak tím někoho poškodí, jen proto, že chce zastavit někoho, na koho žárlí. Taková žárlivost už hraničí na zločin a Gabrielu vlastně lituji, ale mnohem větší lítost cítím vůči těm, které nezodpovědně poškodila.

Když někdo začíná kritizovat něco, co může pomáhat lidem, měl by si velice pečlivě ověřit všechny podklady. Gabriela je lékařka, nebo to o sobě alespoň tvrdí, a měla by tedy být tím opatrnější na fakta protože to, co říká, může lidem hodně uškodit.

Zde je překlad odpovědi Jima Humbla Gabriele po zveřejnění jejího článku. Jeho odpověď samozřejmě nebyla Gabrielou zveřejněna..

Pro Gabrielu

Gabrielo, hodlám otestovat Vaši schopnost logického uvažování kvůli článku, který je v oběhu na internetu. V tomto článku jste publikovala několik absolutních tvrzení, a proto jsem se rozhodl podrobit zkoušce Vaši logiku.

Jsem si jist, že už jste zaslechla o tom, že tělo užívá k likvidaci patogenů kyslík.

 • Logický bod 1. Kyslík má vyšší oxidační potenciál než MMS (kysličník chloričitý).
 • Logický bod 2. Kyslík neničí většinu užitečných bakterií v těle, třebaže je přenášen do oblastí, kde tyto užitečné bakterie žijí.
 • Logický bod 3. Při mnohem nižším oxidačním potenciálu než kyslík, nemůže MMS zničit více věcí, než kyslík.
 • Logický bod 4. Jestliže kyslík nemůže zničit prospěšné bakterie, a protože MMS má menší oxidační potenciál než kyslík, jen +0,95 V na rozdíl od (přibližně) +1,3 V u kyslíku, je jen logické, že MMS rovněž nebude schopen vyhladit prospěšné bakterie.
 • Další bod: Vnější vrstva povrchu bakterií je 10 000 krát tenčí, než střevní stěna a stěny ostatních tělesných orgánů. K vytýčení dalších logických bodů jistě nebudete potřebovat spoustu klinických pokusů; všechno, co potřebujete, je schopnost racionálně myslet.

Musím předpokládat, že znalost roztoků by Vám napověděla, že roztok kysličníku chloričitého působícího v těle (0,00004%, když se dostane do těla) je opravdu důkladně zředěný. Dále musím předpokládat, že by Vám logika měla říct, že může být možné, aby takto zředěný roztok dokázal zničit část vnějšího obalu bakterií, jehož síla je menší než 1/10 000 coulu. Takto zředěný roztok přitom nemůže mít žádný vliv například na střevní stěnu, která je 10 000 krát silnější než vnější obal bakterií. Nadto je vědecký fakt, že patogeny mají negativní ORP ( předpokládám, že jako lékařka tuto terminologii dobře znáte), a že negativní náboj patogenu k sobě přitahuje pozitivní MMS.

Poslední bod: Gabrielo, jsem si jist, že si připomenete poučku ze středoškolské fyziky, která říká, že souhlasné náboje se odpuzují a rozdílné přitahují. Kysličník chloričitý má pozitivní náboj +0,95 V. A jako lékařka byste měla také vědět, že pozitivní náboj asi +0,05 V má i většina buněk různých tělesných tkání a orgánů. Rozpomeňte se na školní fyziku. Souhlasné náboje se odpudí a přesně tak odpuzují části těla kysličník chloričitý, který se tak teoreticky nebude tělesných částí dotýkat, a proto nemůže dojít k žádnému poškození. A jak už jistě tušíte, žádný z 5 miliónů uživatelů doposud žádné takové poškození nehlásil.

Gabrielo, váš článek postrádající jakákoli logická data a porozumění chemii související s touto věcí nadělal hodně škod. Vám a Vašemu titulu možná uvěřily stovky nebo možná tisíce lidí, které jste vyděsila, a kteří se jinak mohli uzdravit. Nevydělávám na prodeji MMS. Lidé jako Vy pohlížejí na kohokoli, kdo pracuje pro lidi a nechce za to jejich peníze s nenávistí. Ale něco Vám povím, Gabrielo, cítím se odškodněn desettisíckrát více, než vy, osoba, která provádí na lidech zákroky za peníze, i když už ví, že s MMS tyto zákroky nejsou nezbytné.

Jim Humble

DODATEK

Kam zařadit lidi, jako je MUDr. Gabriela Segura? A proč jsou tak nedůtkliví a „žárliví“, jak říká Jim?

Patrně nebudeme daleko od pravdy, když připomeneme CAM. Co to je? Čtěte. Závěr je na vás.

Nestoudný klam jménem „CAM“

CAM je zkratka pro „doplňkovou a alternativní medicínu“ (Complementary and Alternative Medicine). Reprezentuje neadekvátní pokus zavedené medicíny kanalizovat hnutí okolo alternativní medicíny do formy, kterou by měla pod kontrolou, nebo alespoň něčeho, co lze vydávat za pouhý doplněk ortodoxního lékařství. Ve skutečnosti slouží CAM ve většině případů k neomaleným podvodům a úmyslnému matení pojmů.

Magazín U.S. News & World Report přinesl 21. ledna 2008 o CAM titulní článek. Avery Comarow popsal, jak různí výzkumníci CAM při lékařských školách a vedení nemocnic usilovali o začlenění principů

CAM do tradiční ortodoxní medicíny. Jak se ovšem dalo předvídat, byly testovány a začleněny pouze „měkké“ alternativy neohrožující dosavadní podávání „léků“, jako jóga, léčebný dotek, masáže, akupunktura, modlitby a tak dále. Významné vědecké objevy ohrožující ortodoxní medicínu, jako například Rifeho léčba (a dnes MMS!), vůbec nebyly brány v úvahu.

Jak je vidět, žádný z domýšlivých „expertů“ z „nového světa CAM“ neprokázal poctivost a odvahu, natož aby projevil zřetelné pobouření nad současným stavem věcí. Zato je o to víc zajímaly peníze z grantů,

udělovaných na příští výzkum! Jakoby ti, kteří po desetiletí nechtěli nic vědět o zatajování Rifeho poznatků, zčistajasna získali jakousi vyšší kvalifikaci k posuzování všeho, co označili za „alternativní“.

Pomyšlení na velký hrnec výzkumných fondů – dnes okolo 250 miliónů dolarů ročně – přímo zázračně pomohlo změnit jejich dříve opovržlivý postoj na pózu ustarané pozornosti.

Bylo pozoruhodné sledovat, jak různí experti, čerstvě zapletení do programů CAM při lékařských univerzitách, nemocnicích a rozmanitých výzkumných zařízeních, přímo zářili sebeuspokojením s vlastními, údajně odbornými posudky. Ve skutečnosti z nich ovšem čiší jen neznalost a zbabělost. Možná se opravdu považovali za vnímavé a dobře informované. Ale patrně vůbec nic neví o Rifeho vědě ani o jeho ověřené léčbě rakoviny – a pokud ano, vyhnuli se této nebezpečné oblasti jako čert kříži.

Nálepkou „energetická medicína“ míní klika kolem CAM očividně cokoli, vyjma elektromedicíny hubící mikroorganizmus, který působí rakovinu! Ve světě, který jsou schopni pochopit, znamená „energetická

medicína“ takové věci, jako „léčebný dotyk“ či „masáž lidské aury“!

Může něco být ještě absurdnější?

Nikdy by nemohli vnést do CAM něco tak přísně vědeckého, jako Rifeho pečlivě zdokumentované objevy. Lidé kolem CAM … žijí ve svém izolovaném kuriózním malém světě, omezeni na vzájemnou součinnost a různé povolené „doplňkové“ kategorie – jógu, akupunkturu, léčení dotekem a další druhy úředně schválených způsobů „energetické medicíny“, jako meditace, atd. To všechno samozřejmě neškodí, ale hlavně neohrožuje zavedené mravy a může být prováděno jako okrajová alegorie, s níž může jejich standardní medicína poklidně žít.

Klika pozérů kolem CAM přitom své odvětví prezentuje, jakoby stálo v popředí výjimečně inteligentních léčebných praktik.

Z knihy Léčba rakoviny, která fungovala od Barry Lynese, ISBN: 978-80-254-6926-2

Odkazy

 1. Sydney Macdonald Baker, Detoxification and Healing. New York: McGraw Hill, 2004.
 2. Snake Oil Humbles Nexus Conference, Sott.net
 3. Safety data for chlorine dioxide, physchem.ox.ac.uk
 4. Sodium chlorite entry on Haz-Map.nlm.nih.gov
 5. Chlorine Dioxide Material Safety Data Sheet from Halox Technologies, Inc. (PDF)
 6. Güngör N, Knaapen AM, Munnia A, Peluso M, Haenen GR, Chiu RK, Godschalk RW, van Schooten FJ. Genotoxic effects of neutrophils and hypochlorous acid. Mutagenesis, Volume 25, Issue 2, 2010, Pages 149-154.
 7. Gomez-Mejiba SE, Zhai Z, Gimenez MS, Ashby MT, Chilakapati J, Kitchin K, Mason RP, Ramirez DC. Myeloperoxidase-induced genomic DNA-centered radicals. The Journal of Biological Chemistry, Volume 285, No. 26, 2010, Pages 20062 - 20071.
 8. Burt Berkson, M.D., PhD. The Alpha Lipoic Acid Breakthrough, New York: Three Rivers Press, 1998.
 9. Ximenes VF, Padovan CZ, Carvalho DA, Fernandes JR. Oxidation of melatonin by taurine chloramine. Journal of Pineal Research, 2010, May 27.
 10. Kawai Y, Matsui Y, Kondo H, Morinaga H, Uchida K, Miyoshi N, Nakamura Y, Osawa T. Galloylated catechins as potent inhibitors of hypochlorous acid-induced DNA damage. Chemical Research in Toxicology. Volume 21, Issue 7, 2008, Pages 1317-1495.
 11. Schoonbroodt S, Legrand-Poels S, Best-Belpomme M, Piette J. Activation of the NF-kappaB transcription factor in a T-lymphocytic cell line by hypochlorous acid. The Biochemical Journal. Volume 321, 1997 Pages 777-785.
 12. Pennathur S., Maitra D., Byun J., Sliskovic I., Abdulhamid I., Saed G. M., Diamond M.P. and Abu-Soud H. M. Potent antioxidative activity of lycopene: A potential role in scavenging hypochlorous acid, Free Radical Biology and Medicine, Volume 49, Issue 2, 2010, Pages 205-213.
 13. Prütz, W. A. Hypochlorous acid interactions with thiols, nucleotides, DNA and other biological substrates. Archives of Biochemistry and Biophysics, Volume 332, No. 1, 1996, Pages 110-120.
 14. How Terahertz Waves Tear Apart DNA, Sott.net
 15. Pullar J.M., Vissers M.C., Winterbourn C.C. Living with a killer: the effects of hypochlorous acid on mammalian cells. IUBMB Life, Volume 50, 2000, Pages 259-266.
 16. Nusshold C., Kollroser M., Köfeler H., Rechberger G., Reicher H., Üllen A., Bernhart E., Waltl S., Kratzer I., Hermetter A., Hackl H., Trajanoski Z., Hrzenjak A., Malle E. and Sattler W. Hypochlorite modification of sphingomyelin generates chlorinated lipid species that induce apoptosis and proteome alterations in dopaminergic PC12 neurons in vitro, Free Radical Biology and Medicine, Volume 48, Issue 12, 2010, Pages 1588-1600.
 17. What is Hypochlorous Acid?, wiseGEEK.com
 18. A New Way to Administer MMS, mms-articles.com
 19. Dr. Morton Walker. DMSO Nature's Healer. New York: Avery, 1993.